.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Ejendomsdatarapportens nyhedsbrev juni 2022

Indhold

› Flexbolig
› Nye fastkunder kan nu selv vælge databehandler ved oprettelse
› Ny boks på forsiden af ejendomsdatarapporten
› Vejdirektoratets vejprojekter
› Frigivelsesdatoen for ejendomsskattebilletter tilføjes til ejendomsdatarapporten
.
.
.

Flexbolig

I ejendomsdatarapporten er det nu muligt at se om en ejendom har fået udstedt en flexboligtilladelse af kommunen. Fleksboliger er en mulighed for at tage eksisterende helårsboliger i brug som fritidsboliger og efterfølgende kunne genoptage anvendelse som helårsbolig. 

Fleksboligordningen har til formål at øge væksten i landdistrikterne, modvirke affolkning og forfald af boliger og samtidig fremme omsætteligheden af boliger i landdistrikterne.

Siden 2013 har kommunerne kunne tildele en fleksboligtilladelse gennem fleksboligordningen.  Som ejer eller som potentiel køber af en helårsbolig kan man derfor ansøge kommune om dispensation fra bopælspligten og benytte sin helårsbolig som ferie- og fritidsbolig, med ret til senere at vende tilbage til at benytte boligen til helårsbeboelse uden krav om landzonetilladelse. En flexboligtilladelse kan følge enten ejer eller selve ejendommen.

Læs mere om: flexbolig

. Flexbolig
.
.
.

Nye fastkunder kan nu selv vælge databehandler ved oprettelse

Nye kunder, som indgår fastkundeaftale med Erhvervsstyrelsen kan nu selv angive databehandler ved oprettelse. Dette skal gøres ved at indtaste B2B´s cvr.nr i blanketten: Indgå fastkunde.

Vær opmærksom på at eksisterende kunder med fastkundeaftale, der ønsker B2B som databehandler, fortsat skal sende en mail til: [email protected], og anmode B2B som databehandler til deres fastkundeaftale.

.
.
.

Ny boks på forsiden af ejendomsdatarapporten

Ejendomsdatarapporten har nu en boks på forsiden af ejendomsdatarapporten, der informerer om, at ejendomsdatarapporten på nuværende tidspunkt ikke understøtter de nye ejendomsvurderinger.

Erhvervsstyrelsen arbejder sammen med Vurderingsstyrelsen på at udvikle en integration, således at de nye vurderinger bliver en del af ejendomsdatarapporten.

Indtil dette er afklaret, kan boligejere hente deres nye vurderinger på: https://www.vurderingsportalen.dk/, såfremt disse er blevet frigivet af Vurderingsstyrelsen.

Læs mere om processen på: https://www.vurdst.dk/nyheder/tre-vigtige-breve/

. Boks på forsiden af edr
.
.
.

Vejdirektoratets vejprojekter

Ejendomsdatarapporten udstiller nu Vejdirektoratets vejprojekter. Det betyder, at ejendomsdatarapporten kommer til at indeholde oplysninger om eventuelle vejprojekter og et kort med en farvemarkering af om ejendommen er beliggende indenfor et vejsprojekt, som vejmyndigheden enten undersøger, planlægger eller er ved at anlægge. På kortet vil det fremgå hvilken anlægsfase som projeketet befinder sig i. Hvis der ikke eksisterer vejprojekter nær ejendommen vil kun farvemarkering af selve ejendommens placering blive vist. Oplysningerne blev en del af ejendomsdatarapporten d. 1. april 2022

Læs mere om Vejdirektoratets projekter på deres hjemmeside: https://www.vejdirektoratet.dk/projekter

.
.
.

Frigivelsesdatoen for ejendomsskattebilletter tilføjes til ejendomsdatarapporten

Ejendomdataraporten kommer fremover til at indeholde en frigivelsesdato for ejendomsskattebilletten, når denne mangler at blive indhentet i ejendomsdatarapporten. 

Når kommunerne udsender ejendomsskattebilletter (det er som regel omkring juli og december måned), bliver disse blokeret ved bestilling af en ejendomsdatarapport, da den enkelte boligejer skal være de første, som modtager ejendomsskattebilletterne. Karensperioden er på 15 dage fra selve udsendelsesdatoen. Med den nye oplysning vil det være muligt at kunne se, hvornår at ejendomskattebilletten vil blive frigivet og dermed ejendomsdatrapporten færdigbehandlet.

Den nye oplysning bliver implementeret i ejendomsdatarapporten d. 23. juni 2022.

.
.