.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Ejendomsdatarapportens nyhedsbrev november 2018
.
.

Spildevandsplaner holder flyttedag

Oplysningen om Spildevandsplaner får en ny placering i Ejendomsdatarapporten. Fra den 21/11-2018 bliver oplysninger om  Spildevandsplaner flyttet fra ”Vand” til hovedafsnittet ”Planer”, hvor der i forvejen ligger forskellige planoplysninger. Oplysningen om Spildevandsplaner består af temaerne ”Kloakopland”, ”Udtræden af spildevandsforsyning” og ”Renseklasse”.

. Viser skærmbillede af ejendomsdatarapport
.
.

Afsnittet "Vand" skifter navn til "Spildevand og drikkevand"

Derudover omdøbes hovedafsnittet ”Vand” til ”Spildevand og drikkevand”. Her viser vi fremover oplysninger, som afspejler de faktiske fysiske forhold på ejendommen vedr.:

  • Spildevand (Afløbsforhold og Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold)
  • Vandforsyning (Aktuel vandforsyning og Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg)
  • Grundvand (Drikkevandsinteresser og Følsomme indvindingsområder)

Ejendomsdatarapporten indeholder de samme oplysninger om spildevand som før. Vi har bare valgt at skille planer for området fra de faktiske fysiske forhold på ejendommen, så det bliver mere tydeligt, at det er to forskellige ting. Selvom en spildevandsplan fx siger, at der er separatkloakeret i området, er det ikke det samme, som at det rent faktisk forholder sig sådan på ejendommen.

.
.