.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Ejendomsdatarapportens nyhedsbrev juni 2018
.
.

Billigere ejendomsdatarapporter fra 1. juli

Det går godt med salget af ejendomsdatarapporten. Så godt, at Erhvervsstyrelsen den 1. juli 2018 sætter gebyret for en ejendomsdatarapport ned fra 325 kr. til 154 kr.

Der er bestilt over 600.000 ejendomsdatarapporter siden ejendomsdatarapportens spæde start i oktober 2012, og i tirsdags - den 26. juni 2018 - rundede salget 200 millioner.

Beløbet er bl.a. brugt til tilbagebetaling af udviklingsomkostningerne på 117 mill. (+ renter) til digitaliseringsprojekter og systemudvikling, samt driftsomkostninger, udgifter til videreudvilking og tilpasning af systemet bag ejendomsdatarapporten.

Ejendomsdatarapporten er gebyrfinansieret. Det betyder, at indtægter og omkostninger til drift og udvikling af systemet skal balancere. Derfor halverer Erhvervsstyrelsen nu gebyret.

.
.
.

Etager, side, dør - nu med i listen "Mine ejendomsdatarapporter"

Hvis du bestiller ejendomsdatarapporter på ejerlejligheder, er det nu muligt at se evt. etager, side, dør i rapportlisten "Mine ejendomsdatarapporter".

Det har længe været et stort ønske fra kunder, der bestiller ejendomsdatarapporter på flere ejerlejligheder i samme opgang. Før var det lidt "gæt selv" med kun vejnavn og husnummer.
(Ovenstående gælder også tidligere bestilte ejendomsdatarapporter)

. Liste Mine ejendomsdatarapporter med lejerlejligheder
.
.
.

Nu kan du ændre tvangsauktionsdatoen ved fornyelse

Ændring af tvangsauktionsdato ved fornyelse af ejendomsdatarapporten er et kundeønske, som vi er glade for at kunne indfri.

Når du fornyer din ejendomsdatarapport - bestilt til brug ved tvangsauktion - har du nu mulighed for at ændre tvangsauktionsdatoen og dermed den dato som evt. fortrinsberettiget gæld til kommunen opgøres til.

Det kræver dog, at du satte hak ved
"Jeg indhenter Ejendomsdatarapporten (inkl. fortrolige oplysninger) til brug for udarbejdelse af en salgsopstilling i forbindelse med en tvangsauktion."
og skrev en dato for tvangsauktionen, da du bestilte den oprindelige ejendomsdatarapport.

. Skærmbillede af fornyelsespop up til ændring af tvangsauktionsdato
.
.
.

Ny oplysning i ejendomsdatarapporten: Landzonetilladelser

Ejendomsdatarapporten har fået en ny oplysning - Landzonetilladelser. Den kommer med i ejendomsdatarapporter bestilt efter torsdag den 28. juni kl. 13:00.

Formålet med landzonebestemmelserne er at forhindre ukontrolleret og spredt bebyggelse og anlæg i det åbne land og bevare værdifulde landskaber og natur.
I landzonen kræver det som udgangspunkt en landzonetilladelse at:

  • opføre nyt byggeri.
  • foretage udstykning eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.

Du finder oplysninger om Landzonetilladelser under "PLANER" i ejendomsdatarapporten, hvor der også vil være et link til en evt. landzonetilladelse på Plandata.

. skræmbilleder af oplysningen Landzonetilladelse i ejendomsdatararapporten
.
.