.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Nyheder om eksportkontrol og indefrysning
.

Generelt nyt

.
.

Ny midlertidig tilladelsesordning til eksport af personlige værnemidler som følge af COVID-19 krisen

EU har vedtaget en ny midlertidig tilladelsesordning, der betyder, at eksportører skal indhente en tilladelse ved eksport af visse personlige værnemidler til lande uden for EU. Formålet er at sikre, at sundhedspersonale i EU har den nødvendige adgang til beskyttelsesudstyr.

Hvilke produkter er omfattet af ordningen?

Produkter, der er omfattet af tilladelseskrav, fremgår af forordningens bilag I. Der er tale om værnemidler inden for beskyttelsesbriller og -skærme, ansigtsskærme, værnemidler til beskyttelse af næse og mund og handsker og beskyttelsesdragter.

Bemærk, at et produkt kun er omfattet af tilladelseskrav, hvis det både falder under en varekode nævnt i forordningens bilag I og samtidigt falder ind under en af de tilhørende produktbeskrivelser.

Hvornår gælder ordningen fra?

Tilladelsesordningen er trådt i kraft den 15. marts 2020 og gælder i 6 uger. Erhvervsstyrelsen er kompetent myndighed og udsteder tilladelser efter forordningen.

Hvor kan jeg læse mere om ordningen?

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om ordningen og se Kommissionens gennemførelsesforordning 2020/402, inkl. bilag I som lister det udstyr, der er omfattet af ordningen.

De almindelige dual-use eksportkontrolregler gælder fortsat

Vær opmærksom på, at de almindelige dual-use regler om eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (dvs. kan både bruges til civile og militære formål) fortsat gælder.

Læs mere om værnemidler mod COVID-19 ›
Se Kommissionens gennemførelsesforordning 2020/402 ›
.
.
.