.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Nyhedsbrev
.

Kom med jeres succeshistorier til efteråret presseindsats

Vi lancerer efterårets kampagneindsats medio september og vil bl.a. udsende 5 regionale pressemeddelelser. Til at gøre pressemeddelelserne interessante for regionalpressen har vi brug for 5 gode brugerhistorier. Vi vil derfor bede jer alle foreslå en tilfreds bruger, som vi vil kunne lave et kort telefoninterview med om hvordan han/hun oplevede jeres it-hjælp. Kom med jeres forslag til en bruger senest den 15. august: Skriv et par linier om hvilken virksomhed personen har og hvad personen har fået hjælp til, og send det til anette@invirke.dk. Vi skal kun bruge én historie pr. region, så vi vender tilbage og beder om kontaktoplysninger på de 5 brugere, som vi vælger at interviewe. Vi interviewer også de pågældende 5 biblioteker om deres erfaringer.

.
.